Ouderenpsychologie

Met de toename van het aantal ouderen is er ook een groeiende behoefte ontstaan aan psychologische handelen bij ouderen. Psychologisch handelen bij ouderen is in meerdere aspecten gelijkaardig aan het psychologisch handelen binnen andere levensfasen. 

Echter, een grote valkuil in de hulpverlening aan ouderen is dat problemen vaak toegeschreven worden aan de ouderdom op zich en daardoor als onoplosbaar gezien worden. Deze houding kan ervoor zorgen dat adequate behandelmogelijkheden over het hoofd worden gezien. Een tachtig-jarige krijgt nu zelden of nooit een psychologische behandeling bij psychisch onbehagen. Nochtans komen angst, depressie, rouw, aanpassingsmoeilijkheden en andere complexe psychische aandoeningen evenzeer tot zelfs meer voor op oudere leeftijd.