Systeemtheoretische Psychotherapie

“Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.” J. Brown

Binnen de systeemtherapie beschouwen we jou als een deel van een groter geheel.  Met systeem bedoelen wij het sociale netwerk dat bestaat uit de mensen waarmee we omgaan, in contact staan of gestaan hebben. Onze familie, vrienden, collega s, kennissen, buren, medemensen …

VERBONDEN SAMENLEVEN , in verbinding met jezelf, de ander, de omgeving

Verbonden samenleven gaat over grenzen heen, methodieken binnen de systeemtherapie kunnen transcultureel ingezet worden.