Trauma behandeling EMDR

“The wound is the place where the Light enters you.”   Jalaluddin Rumi

Voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, misbruik of een geweldsincident is er vaak specifieke hulp wenselijk. 

Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een methodiek die efficiënt ingezet kan worden.